Làng Sinh viên cơ sở II Trường Đại học Vinh chính thức đi vào hoạt động từ tháng 2 năm 2019. Hiện nay, Làng Sinh viên có 2 toà nhà Ký túc xá với tổng cộng 240 phòng và Nhà ăn phục vụ cán bộ, sinh viên. Cơ sở hạ tầng, điện nước, hệ thống công nghệ thông tin, nhà xe, sân chơi, bãi tập... được từng bước hoàn thiện. Công tác quản lý, trực nội trú, bảo vệ tài sản, an ninh trật tự đã được thực hiện đảm bảo ăn ở, sinh hoạt, rèn luyện, học tập của sinh viên. Trong học kỳ II năm học 2018-2019, số lượng sinh viên ở tập trung tại Làng Sinh viên có lúc lên đến hơn 1.000 sinh viên. Hiện nay, Nhà trường tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết để phục vụ cho việc dào tạo sinh viên tại Cơ sở II.

Bài & ảnh: Ban Quản lý Cơ sở II