Hiện tại, Cơ sở II của Trường Đại học Vinh có gần 1.500 sinh viên ăn, ở tập trung trong các Ký túc xá Trung tâm GDQP&AN và Làng Sinh viên. Ngoài việc tiếp tục xây dựng, bổ sung, cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, Nhà trường đã chỉ đạo hoàn thiện, triển khai hoạt động của các Nhà ăn để phục vụ sinh viên.

Hàng ngày, Nhà ăn Trung tâm GDQP&AN có khoảng gần 500 sinh viên khóa 59 ngành Kinh tế học GDQP&AN và GDTC ăn tập trung tại đây. Tại Nhà ăn Làng Sinh viên đang phục vụ khoảng hơn 600 sinh viên của các khoa/viện ở tập trung trong các Ký túc xá sinh viên.

Nhà trường đã thành lập Đoàn giám sát, kiểm tra với các thành phần liên quan định kỳ tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng suất ăn, khẩu phần ăn của sinh viên theo quy định. Nhà ăn niêm yết thực đơn bữa ăn của từng ngày, niêm yết giá cả đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, văn phòng phẩm phục vụ sinh viên tại các quầy bán hàng.

Với vai trò và chức năng đã được Nhà trường quy định, Ban Quản lý Cơ sở II thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc các bộ phận của Nhà ăn thực hiện đúng theo quy định đã cam kết với Nhà trường về giá cả, chất lượng, an toàn thực phẩm.

Một số hình ảnh tại các Nhà ăn sinh viên:

 

Nhà ăn tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng & an ninh - Đại học Vinh

 

Nhà ăn tại Làng sinh Viên

Bài & ảnh: Ban Quản lý Cơ sở II